PA PHEN
PA PHEN ป้าเพ็ญ ผ้าขาวม้า วิถีใหม่ ฮิปเตอร์ ผ้าขาวม้าไทย
เปลี่ยนผ้าขาวม้าเดิมๆให้ทันสมัย สไตล์ฮิปสเตอร์ชาวไทย ด้วยผ้าคุณภาพดี หลากหลายลวดลายและสีสันทำให้สนุกกับการแต่งตัวได้มากยิ่งขึ้น
ผลิตภัณฑ์อื่นๆจากผ้าขาวม้าไม่ว่าจะเป็นเสื้อ กางเกง กระโปรง หมวก และกระเป๋าMix & Match ให้ทุกวันมีสีสันยิ่งขึ้น
ผลิตภัณฑ์อื่นๆจากผ้าขาวม้าไม่ว่าจะเป็นเสื้อ กางเกง กระโปรง หมวก และกระเป๋าMix & Match ให้ทุกวันมีสีสันยิ่งขึ้น
เปลี่ยนผ้าขาวม้าเดิมๆให้ทันสมัย สไตล์ฮิปสเตอร์ชาวไทย ด้วยผ้าคุณภาพดี หลากหลายลวดลายและสีสันทำให้สนุกกับการแต่งตัวได้มากยิ่งขึ้น
เข้าสู่ร้านค้า PHAPHEN
เข้าสู่ร้านค้า PHAPHEN
เปลี่ยนผ้าขาวม้าเดิมๆให้ทันสมัย สไตล์ฮิปสเตอร์ชาวไทย ด้วยผ้าคุณภาพดี หลากหลายลวดลายและสีสันทำให้สนุกกับการแต่งตัวได้มากยิ่งขึ้น
Tel. 0615670663 / Line : @vsu0454e / email : hope798.hope@gmail.com